Tre gode råd, hvis du importerer produkter

Der har været stigende efterspørgsel efter værnemidler og GRAKOMs miljøafdeling giver her tre gode råd til, hvilke spørgsmål, man skal stille sine leverandører.

Miljøafdelingen har i den seneste tid fået en del flere spørgsmål end normalt om personlige værnemidler, fortæller miljøchef Carsten Bøg:

”Vi har i særlig grad fået henvendelser fra medlemmerne, der er rettet sig mod den stigende efterspørgsel efter personlige værnemidler inden for sundhedsområdet, grundet Coronavirussen.”

Det har i særlig grad har været spørgsmål omkring handsker, masker og desinficeringsmidler og Carsten Bøg fortæller, at medlemsvirksomheder der sælger disse produkter, er blevet mødt med specifikke og skriftlige krav til både dokumentation og mærkning.

”Især dokumentation for, om der er overensstemmelse med en række standarder inden for medicinal- og produktsikkerhedsområdet er noget, vores medlemmer er blevet udfordret på og også omkring mærkning af disse produkter,” siger Carsten Bøg.

Kinesiske tests
Medlemsvirksomheder, der har importeret og videresolgt værnemidler som f.eks. handsker og masker fra Kina har haft nogle helt specifikke problemstillinger

”De kinesiske producenter har medsendt forskellige tests, som det har været vanskeligt at vurdere, og i flere tilfælde har de endvidere været mangelfulde eller har placeret forkerte mærker på produkterne,” siger GRAKOMs miljøchef.

Fordi der har været en akut efterspørgsel på værnemidler fra sundhedssektoren og private virksomheder, har det vanskeliggjort salg og levering for GRAKOMs medlemsvirksomheder.

”Især når man står og skal modtage hundredetusindvis af handsker og masker, har det været en udfordring ikke at have tilstrækkelig med dokumentation,” siger Carsten Bøg.

GRAKOMs miljøafdeling kan generelt komme med følgende råd til de tre vigtigste spørgsmål, man skal stille til sin leverandør, når man importerer produkter fra udlandet:

1) Er varen produceret i EU eller udenfor?

2) Er der krav om CE-mærkning?

3) Hvilken lovgivning og standarder skal overholdes?