Træarter skal oplyses for FSC-certificerede produkter

FSC har indført et nyt krav om, at alle FSC certificerede virksomheder fremover skal oplyse de træarter, der indgår i de FSC-certificerede produkter, som de sælger.

Hidtil har virksomheder, der sælger produkter fremstillet af bl.a. papir og pap, været undtaget fra kravet om at oplyse de træarter, der indgår i FSC-certificerede produkter.

Men fra 11. marts 2021 gælder kravet, at alle FSC-certificerede virksomheder og dermed også trykkerier, emballageproducenter og handelsvirksomheder skal oplyse træarten.

Det nye krav betyder ikke, at træarterne skal oplyses for det enkelte produkt, der sælges. Men de FSC-certificerede virksomheder skal oplyse, hvilke træarter, der potentielt set kan forekomme i produkterne.

Forpligtigelsen til at oplyse træarterne omfatter også leverandørerne af FSC-certificerede råvarer, og de vil være forpligtet til at give oplysningerne videre til de grafiske virksomheder. Dette kommer på sigt til at foregå via FSC’s database over certificerede virksomheder.

Værktøj fra GRAKOM kan lette processen
Udfordringen for de grafiske virksomheder er, at de ofte benytter mange forskellige kvaliteter fra en række forskellige leverandører. Hvis hver leverandør lister alle de træarter, der potentielt set kan indgå de produkttyper, som de grafiske virksomheder sælger, kan den grafiske virksomhed risikere at skulle håndtere en omfattende mængde data i form af lange lister med latinske navne på træarter.

Disse lister med træarter skal den enkelte grafiske virksomhed så sortere og filtrere, så de kan lave deres egen liste over potentielle træarter til certificeringsfirmaet.

Det vil blive ret kompliceret, og derfor har GRAKOM udviklet et værktøj, der kan hjælpe medlemsvirksomhederne med at databehandle oplysningerne fra leverandørerne på en hurtig måde, når virksomhederne skal udarbejde deres egen liste over potentielle træarter.

Virksomheder, der er allerede er medlem af GRAKOMs FSC® gruppeordning eller FSC serviceordning, bliver kontaktet direkte af GRAKOM for hjælp til udarbejdelse af listen.

 

FSC-C109833