Stilles der miljø- og klimakrav?

Der er store forskelle på, hvor ofte kunderne stiller krav til miljø og klima, når de bestiller grafiske produkter hos GRAKOMs medlemmer. Kunderne stiller oftest krav til tryksager og emballage, mens der sjældent stilles krav til mange af branchens andre produkter. Læs eller genlæs artiklen fra GRAKOMs magasin.

Markedet for grafiske produkter er opdelt i to. På produkttyper som tryksager og emballage stilles typisk krav til miljø- og klimapræstation, mens det kun sjældent sker for blandt andet reklameartikler, tekstiler, storformat og skilte.

Blandt de grafiske produkter stilles der oftest krav til miljø- og klima, når der bestilles tryksager. Her stiller 60 pct. af de private kunder og hele 73 pct. af de offentlige kunder krav i forbindelse med bestillingen.

Den høje andel af kunder, som stiller krav til tryksager, kan hænge sammen med, at det er ukompliceret at stille krav til tryksager, idet både miljø- og sporbarhedsmærker brugt på tryksager er bredt kendt af befolkningen og udbredt blandt trykkerier.

På emballageområdet stiller 60 pct. af kunderne, der bestiller emballage, krav til miljø og klima. Fælles for de resterende grafiske produkter i undersøgelsen er det ikke normen, at der stilles krav til miljø og klima i forbindelse med bestillingen.

For storformat og skilte er det således
kun 9 pct., som stiller krav, og for labels er det 11 pct. Færrest stiller krav ved bestilling af tekstiler og tekstiltryk med 6 pct., mens 7 pct. stiller krav ved reklamegaver.