Pressemeddelelse — I dag har regeringen præsenteret sit længe ventede medieudspil. Hos Grakom hilser vi intentionerne bag regeringens udspil velkommen.

”Hos Grakom hilser vi regeringens tiltag for en bedre balance mellem nye og de gamle medier velkommen. Dog har vi stadig brug for, at regeringen fokuserer mere på fair konkurrence mellem forskellige typer af private medier”, siger Thomas Torp, adm. direktør for Grakom – Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier.

For Grakom er det særligt vigtigt, at regeringen bliver mere konkret i definitionen af ”internetbaserede nyhedsmedier”, som med regeringens udspil vil blive opfattet af nulmomsen:

”I regeringens udspil er ‘internetbaserede nyhedsmedier’ ikke tydeligt defineret. I den forbindelse er det helt centralt, at nulmoms kommer til at gælde alle digitale medier og ikke kun netaviser. Der er ikke brug for yderligere ubalance i konkurrencen mellem aviser og andre private medier, og på nuværende tidspunkt står det meget uklart, hvordan nyhedsmedier defineres – og hvem der skal foretage disse vurderinger,” siger Thomas Torp.

"Man bør i forhandlingerne opnå enighed om ensartede momsregler for medier i konkurrence med hinanden"

— Thomas Torp, adm. direktør, Brancheforeningen Grakom

I dag er de trykte aviser i Danmark omfattet af nulmoms, mens digitale medier og alle former for tidsskrifter og magasiner pålægges standardmomsen. Hos Grakom er forhåbningen, at man i medieforhandlingerne vil fokusere mere på at skabe fair konkurrence blandt private medier, og at politikerne, i stedet for oprettelse af flere støtteordninger og puljer, vil rette op på skævvridningen gennem et nyt – og mere – fair moms- og støtteregime:

”Det er i særlig grad konkurrenceforvridende og hæmmende for mediernes innovation, at der er forskellige regler for forskellige typer af medier. Man bør i forhandlingerne opnå enighed om ensartede momsregler for medier i konkurrence med hinanden og på den måde facilitere en harmonisering af momsreglerne,” afslutter Thomas Torp.