Papirpriserne stiger igen

Danske trykkerier må igen betale mere for papir. I løbet 2018 er priserne indtil videre steget to gange. I sidste ende havner prisstigningerne hos kunderne.

»Det rammer os bestemt, og vi er nødt til at have nogle rigtigt irriterende samtaler med vores kunder,« siger Søren Henriksen, adm. direktør i Stibo Complete.

»Vores kunder er faktisk ikke vant til prisstigninger, men det kommer de desværre til at få denne gang.«

En af Danmarks største papirgrossister, Antalis, har hævet priserne to gange i år. 

»Først og fremmest handler det om, at der er mangel på råvarer,« siger Steen Murmann, adm. direktør i Antalis.

På verdensplan er der lige nu stor mangel på papircellulose, så priserne stiger kraftigt,« lyder hans vurdering. Steen Murmann peger på, at en del kinesiske kartonfabrikker har omstillet deres produktion fra genbrugsfibre til nye fibre, hvilket presser hele markedet for papircellulose.

»Kineserne dræner ganske enkelt markedet for cellulose.«

Bagved ligger en række årsager. Blandt andet en frygt for, at genbrugsfibre er farlige i emballage.

 »Der er en frygt for migration af skadelige stoffer i fx de fødevareremballager, der bruger genbrugsfibre. Så mange er dem er begyndt at bruge nye fibre i stedet. Derudover ser vi, at supermarkeder og sågar det britiske kongehus vender sig bort fra plastikemballage. Det øger også efterspørgslen efter papircellulose,« siger Steen Murmann.

Søren Henriksen fra Stibo peger på endnu en årsag til de stigende priser.
»Papirproducenternes økonomi har ikke hængt sammen i flere år. De er simpelthen nødt til at hæve priserne, og det kan de netop nu, fordi der er underkapacitet på markedet.«

 

Nye fabrikker vil stoppe prisstigninger

Steen Murmann ser kun en løsning, hvis priserne på papir igen skal falde.

»Der skal produceres nye cellulosefabrikker. Men der er ikke planlagt nogen, der vil være oppe og køre i løbet af det kommende års tid.« 

Derfor må vi forvente yderligere prisstigninger, siger han.
»Cellulose koster lige nu omkring 1100 dollar pr. ton, og forudsigelserne er, at prisen kommer over 1300 dollar inden årets udgang.«

Alligevel tror han, at udbuddet af cellulose på sigt vil stige igen.
»Der er selvfølgelig nogen, der går rundt og tænker i de baner, fordi det er meget lukrativt. Men det må fremtiden vise.«

Selvom Stibos Søren Henriksen ærgrer sig over prisstigningerne, tror han ikke, de vil betyde, at kunderne vælger trykt kommunikation fra.

»Jeg tror måske, nogle kunder vil nedgradere på papirkvaliteten eller skære i deres oplag. Men jeg nægter at tro på, at de prisstigninger er nok til at få kunderne til at skifte over til digital kommunikation.«

Herunder: Udvikling i de tyske priser på grafisk papir i Euro pr ton, offset ark, bestrøget,træfrit, 90 g. Kilde: PPI