Ny rapport: Europæerne genbruger mere papir end nogensinde

Det europæiske papirgenvindingsråd (EPRC) har rapporteret, at Europa i 2016 genbrugte 72,5 pct. af sit papir. Det er en stigning på 0,9 pct. i forhold til året før. 2016-tallene skubber EPRC tættere på målet om 74 pct. genbrug inden 2020.

Papirforbruget faldt en smule fra 2015 til 2016 til i alt 82,1 mio. tons. I sin rapport indikerer EPRC, at Europa nærmer sig sit maksimale genbrugspotentiale, da 22 pct. af det anvendte papir hverken kan opsamles eller genanvendes.

Tallene viser desuden, at blot ni europæiske lande genbruger mindre end 60 pct. af sit papir.

EPRC blev oprettet som et selvstændigt initiativ til papirindustrien i november 2000 for at overvåge  udviklingen hen imod opfyldelsen af ​​de papirgenvindingsmål, der er fastsat i år 2000. Forpligtelserne i erklæringen fornyes hvert femte år.

Sidste år forpligtede ØSU sig til at opfylde og fastholde både et mål for frivillig genanvendelse på 74 pct. i EU27 plus Schweiz og Norge inden 2020.

Den fulde EPRC-rapport kan findes her.