Ny årsberetning sammenfatter 2017 i Grakom

Fredag afholdes generalforsamling og repræsentantskabsmøde i Grakom. For første gang i foreningens yngre historie, er det forgangne år blevet dokumenteret og opsummeret i en fyldig årsberetning. 

Grakom Årsberetningen 2017 gennemgår foreningens aktiviteter og resultater. Det gælder både foreningens politiske indsats for branchen, foreningens indsats for at skabe nye viden og nye netværk i branchen og hvordan foreningens forskellige afdelinger har hjulpet medlemmerne konkret med juridisk rådgivning, certificeringer, rabataftaler og meget andet. Årsberetningen giver desuden overblik over Grakoms regnskab for 2017.

Årsberetningen er et skridt på vejen til at sikre endnu mere transparens og åbenhed i foreningen. Alle skal have mulighed for at se foreningens aktiviteter og dens resultater.

”Grakom er en forening med aktive medlemmer og et levende medlemsdemokrati. Vi styrker nu vores årsrapportering, fordi en del af et stærkt foreningsliv er åbenhed og synlighed om aktiviteter og resultater. Vi vil gerne bedømmes på vores resultater”, siger Thomas Torp, adm. direktør i Grakom. 

Tilbagevendende tryksag

Han er glad for, at kunne vise medlemmer, kommende medlemmer og andre interesserede, hvilken værdi foreningen dagligt tilfører landets virksomheder, der arbejder med grafisk kommunikation og medier.

Årsberetningen bliver derfor en tilbagevendende tryksag, som deles ud til generalforsamling/repræsentantskabsmøde, Udkom-abonnenter og i digital form på Grakoms hjemmeside og sociale medier.

”Jeg håber, at læserne vil tage godt i mod årsberetningen. Den er kommet for at blive og jeg er meget tilfreds med det produkt, vi på forholdsvis kort tid, siden ideen opstod, er lykkedes med at frembringe,” siger Thomas Torp.

Et kontingent, der bliver endnu lavere, en ny underforening og en øget medlemsvækst i 2018. Der er ambitioner om endnu flere gode resultater at fortælle om i den næste årsberetning:

”Vi har lavet fine resultater i det forgangne år. Men med en ny strategi, der fokuserer på medlemsvækst – og konkrete tiltag til at bakke det op ­– er jeg sikker på, der bliver endnu flere gode nyheder at fortælle om i den næste årsberetning,” slutter Thomas Torp.