Medieproduktion: Udbuddet af efteruddannelser lever ikke op til virksomhedernes krav

Der er en række tydelige huller i det nuværende efteruddannelsesudbud i forhold til de kompetencer, der efterspørges i branchen. Det viser ny analyse.

I efteråret undersøgte Teknologisk Institut, om der var overensstemmelse mellem de efteruddannelser, der blev udbudt inden for produktion af medie- og kommunikationsprodukter og de behov, som medarbejderne i branchen havde.

Det viser analysen, at der ikke er, siger uddannelseschef i GRAKOM, Anders Mosumgaard:

”Vi er medansvarlige for det udbud der er, og kortlægningen af det nuværende efteruddannelsesudbud holdt op imod kompetencebehovene peger på, at der er en række tydelige huller i kursusudbuddet.”

De områder, der især mangler i efteruddannelsestilbuddene handler om automatisering, flexotryk, kreativt samarbejde, databaser og dataanalyse, marketing automation, viden om UX-design, kunderådgivning samt planlægning af online tilstedeværelse.

Konklusionerne fra analysen vil nu blive brugt i udviklingen af de fremtidige AMU-efteruddannelser, og vil også indgå i arbejdet med den løbende ajourføring af erhvervsuddannelserne, herunder både mediegrafiker- og grafisk teknikeruddannelserne.

Stigning i arbejdsstyrken
Analysen viser i øvrigt også, at der over en 10-årig periode (2008-2017) er sket en stigning i antal beskæftigede i arbejdsstyrken af erhvervsuddannede inden for uddannelserne webudvikler, mediegrafiker, grafisk tekniker, film- og tv-produktionstekniker, multimedieintegrator/animator, fotograf og digital integrator fra 5.366 til 6.154, en stigning på 15 procent.

Samtidig er antallet af selvstændige inden for området steget betydeligt fra 43 til 388 personer og også antallet af nyuddannede er steget markant, faktisk er det en fordobling fra 450 i 2006 til 928 i 2016.

Analysens opdragsgivere er referencegruppen Medier og Kommunikation (M&K) under HAKL, hvor parterne udover GRAKOM er DMA, DI og HK Privat.

Analysen kan ses her