Medarbejderforhold i centrum i GRAKOMs rådgivning

Underdirektør i GRAKOM, Christian Jensen

Underdirektør i GRAKOM, Christian Jensen

Medlemsvirksomhederne gør meget brug af GRAKOMs juridiske afdeling – især i denne tid. Læs her, hvad der især bliver spurgt ind til.

Siden starten af conorakrisen har GRAKOMs jurister modtaget langt flere opkald fra medlemmerne end under normale vilkår.

Der bliver især spurgt ind til forhold vedrørende medarbejderne, fortæller underdirektør og advokat, Christian Jensen:

”Vi får mange henvendelser om lønkompensationsordningen, herunder især til 30%-kravet og mulighederne for at kalde hjemsendte medarbejdere midlertidigt tilbage på arbejde.”

Christian Jensen fortæller, at der også kommer en del forespørgsler omkring arbejdsfordeling og afskedigelser, herunder varsling af kollektive afskedigelser.

Cheføkonom i GRAKOM, Mads Lindegaard, kan tilføje, at han får en del henvendelser omkring kompensation til faste udgifter og kompensation for selvstændige og freelancere, som er oplagte at bruge sammen med lønkompensationsordningen.

Nogle medlemsvirksomhedstyper har det bedre end andre
På baggrund af de mange henvendelser, vurderer Christian Jensen og hans kolleger i den juridiske afdeling, at flere af de virksomheder, der gør brug af lønkompensationsordningen vil være nødsaget til at afskedige medarbejdere eller aftale arbejdsfordeling, hvis ordningen ikke forlænges yderligere.

Nogle medlemstyper har det værre end andre. F.eks. de virksomheder, der fungerer som underleverandører til oplevelsesindustrien og fysiske events, som fx messer, kongresser, motionsløb og lignende er meget hårdt ramt på omsætningen.

”Til gengæld er det mit indtryk, at medlemsvirksomheder, som leverer til fødevare- og medicinalindustrien ikke er så hårdt ramt,” siger Christian Jensen.

Der er også nogle enkelte lyspunkter, selvom det heller ikke er uden malurt.

”Der er faktisk enkelte virksomheder, der mangler medarbejdere, men til gengæld udtrykker de frustration over, at en del af beskæftigelsesindsatsen er sat i bero,” siger Christian Jensen.