Magasiner går en svær tid i møde

Udgiverne og producenterne af magasiner står over for store udfordringer i fremtiden, og der skal arbejdes med forretningsmodellen, hvis magasinet ikke skal miste sin berettigelse blandt læserne. Det var essensen af den konference Intergraf, Smithers Pira og EMMA afholdt den 1. februar i Bruxelles.

Smithers Pira har foretaget en analyse af det europæiske magasinmarked, og på seks år er værdien af trykte magasiner faldet med 34,4 %. Og tendensen ser ud til at fortsætte. I Danmark forventes værdien i 2017 at være 252 mio. EUR mens den i 2022 ventes at ligge på 221 mio. EUR. Men det er ikke kun det trykte magasin, der er presset, hele grundkonceptet med redigerede udgivelser med faste udgivelsesintervaller, der skal betales for, er under pres. Og det uanset om det er på tryk eller digitalt.

Der er flere grunde til denne udvikling. Først og fremmest er den traditionelle indtjeningskilde for udgiverne, nemlig annoncerne, hårdt presset pga. Google og Facebook. I dag er værdien af de to mastodonters annonceomsætning den samme som den samlede annoncering i aviser, radio og magasiner worldwide. Annoncørerne bevæger sig væk fra de analoge medier til de sociale medier, og det selv om der skal 1.000 annonceringer til digitalt for at nå én på tryk.

En anden grund til presset på magasinerne er kampen om forbrugernes tid. De sociale medier fylder mere og mere, og prioriteringen af fordybelse i magasiner svinder. Sidst, men ikke mindst, er villigheden til at betale for indhold mindsket, og i dag er Facebook en vigtig kilde til at blive opdateret på områder, der traditionelt ellers er blevet dækket af magasinerne.

Hvad er mulighederne for udgiverne

Smitrhers Piras rapport satte ikke ligefrem stemningen i vejret blandt deltagerne i konferencen, men en række oplæg med udgivere viste, at der er håb, hvis der arbejdes målrettet med modellen. Først og fremmest skal man tænke i platforme og tilpasning af indhold til de enkelte platforme og udnytte deres styrker. Det der giver mindst værdi er, at lægge det trykte magasin direkte ud som digital udgave uden at tilpasse det.  

The Economist har vist, at de kan øge abonnentmassen ved at udnytte deres viden om læserne og abonnenterne, og være tilstede hvor de er. De har bl.a. fået 1,2 mio. abonnenter via SnapChat. De tilbyder både en trykt udgave og en app, og tendensen er at abonnenterne vælger begge dele, så de er sikre på altid at have adgang til deres magasin. Og i princippet skal udgiverne slet ikke tænke på platform, men se deres forretning som leverandør af indhold, så er platformen ikke det, der skal optage dem mest.

BBC's repræsentant kunne fortælle, at man bygger mere og mere indhold og fordele ind i sine abonnementer, så der i stigende grad bliver tale om en kundeklub i stedet for et traditionelt abonnement.

I tider med fake news og svigtende tillid til det, man finder på Internettet, kan de traditionelle udgivere medvirke til at give sikkerhed for, at den viden, der publiceres er gennemarbejdet og af høj kvalitet.

Et gennemgående tema på konferencen var også de traditionelle fordele det trykte medie har. Det taktile, evnen til at fordybe sig på tryk, levetiden af publikationen og ikke mindst de miljømæssige fordele ved et trykt blad.

Læs rapporten

European Magazine Market Report 2018 (kræver login)