Lønudviklingen trodser corona

Lønudviklingen hos GRAKOM Arbejdsgiveres medlemmer har ikke været påvirket meget af udbruddet af corona. Det viser lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Dansk Arbejdsgiverforenings seneste konjunkturstatistik viser, at medarbejderne i GRAKOM Arbejdsgiveres medlemsvirksomheder foreløbig har haft stigninger i den direkte løn på 1,0 pct. i år. For alle medarbejdere i virksomheder hørende under Dansk Arbejdsgiverforening er lønnen steget med 1,1 pct. Den direkte løn beskriver medarbejdernes grundløn, kvalifikations-, præstations- og funktionsbestemte løn samt lønmodtagerens eget pensionsbidrag.

Årets lønstigninger tilsvarer lønudviklingen i de første tre kvartaler af 2019, hvor den direkte løn også steg med 1,0 pct. Dette er på trods af, at den grafiske branche har været hårdere ramt af coronaudbruddet end mange andre brancher, og at mange virksomheder har afskediget ansatte.

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening.

Note: lønstatististikken opgøres i midten af hvert kvartal. Således beskriver lønstatistikken for 1. kvartal tiden inden corona.

Gennem samme periode er medarbejderomkostningerne pr. time steget med 1,5 pct. At medarbejderomkostningerne pr. time er steget mere end den direkte løn, skyldes blandt andet, at overenskomstdækkede medarbejderes fritvalgskonto i marts blev reguleret og steg fra 4 pct. til 5 pct. Fritvalgskontoen indgår ikke i opgørelsen af den direkte løn.

Lønstatistikken viser også, at medarbejdere beskæftiget med grafisk arbejde har haft de laveste lønstigninger i år. Grafisk arbejde dækker blandt andet over trykkere, bogbindere og serigrafer.