Kompensation til virksomheder ramt af COVID19-restriktioner

Virksomheder og deres underleverandører, der er ramt af Covid-19-restriktioner, kan være berettiget til at søge kompensation for faste udgifter i perioden fra den 9. juli til den 31. august. Det kræver dog, at virksomheden lever op til flere betingelser.

Ordningen for faste omkostninger har fået en tredje fase målrettet virksomheder, der enten er direkte eller indirekte ramt af Covid-19-restriktioner. Kompensationsperioden dækker perioden fra den 9. juli til og med den 31. august, og ansøgeren skal have haft en omsætningsnedgang på over 35 pct. Der er også krav til, at virksomheden er ramt én af følgende Covid-19-relaterede restriktioner:

1) Forbud mod at holde åbent: Virksomheden skal have haft forbud mod at holde åbent efter den 9. juli på grund af Covid-19-restriktioner.

2) Forsamlingsforbud: Virksomheden skal have oplevet en omsætningsnedgang direkte relateret til arrangementer, der er er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af Covid-19.

3) Grænselukninger: Virksomheden kan dokumentere en af nedenstående omstændigheder relateret til grænselukninger:

  • Mere end 50 pct. af virksomhedens omsætning i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019 kom fra udenlandske kunder, som grundet Covid-19-relaterede restriktioner ikke krydsede grænsen til Danmark i sommeren 2020.
  • Virksomheder, der yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, og havde en registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminal før den 9. marts 2020.
  • Mere end 50 pct. af omsætningen i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019 kom fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

4) Udenrigsministeriets rejsevejledning: Virksomheder, hvor minimum 50 pct. af omsætningen i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019, kom fra salg af rejser, der går til destinationer, der siden 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Det er også en betingelse, at virksomheden pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning.

5) Underleverandører til punkt 1-4: Endeligt kan virksomheder, som kan dokumentere, at over 50 pct. af deres omsætning kom fra aktiviteter ,som beskrevet i pkt. 1-4 i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019. Det kan være, hvis virksomheden er underleverandør til de ovenstående brancher.

Ligesom med de tidligere ordninger vedrørende kompensation for faste omkostninger kræver brug af ordningen revisorerklæring. Kompensationen spænder mellem 25 pct. til 80 pct. af de faste omkostninger i perioden afhængigt af den nedgangen i omsætningen.  

Muligheden for at få kompensation reguleres af ”Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19”. I Bekendtgørelsen kan man finde samtlige betingelser relateret til at gøre brug af ordningen samt kompensationsniveauerne. Den kan findes her.

Ansøgningsfrist er den 30. september.

Læs også mere her om ordningen