Kompensation for tabte annonceindtægter er åbnet

Medier med et fald i annonceomsætning på min. 30 pct. kan nu søge om kompensation.

Der er nu blevet åbnet for, at medier med fald i annonceindtægterne på mere end 30 pct. i perioden 9. marts 2020 til 8. juli 2020 kan søge om kompensation for tabte annonceindtægter, der er en følge af COVID-19.

For at et medie er berettiget til at søge om kompensation, forudsættes det blandt andet:

  • At medievirksomheden kan redegøre for, at tabet af annonceindtægter er en direkte følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19.
  • At mediet har haft en nedgang i annonceindtægter på minimum 30 pct. i forhold til referenceperioden.
  • At mediet er omfattet af Pressenævnets kompetence og er anmeldt hos Pressenævnet.

Det er ved Slots- og Kulturstyrelsen, man ansøger. Ved beregningen af kompensationen fraregner Slots- og Kulturstyrelsen anden eventuel kompensation, der er ydet til medievirksomheden som følge af andre statslige kompensationsordninger.

Bemærk at ansøgningen om kompensation kræver en revisorerklæring, og at ansøgninger for kompensation skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 29. juni 2020 kl: 12.00.

Læs mere om kompensation til medier og søg kompensation her.