HK’s lønstatistik for grafiske trykkere afviger fra andre lønstatistikker

Lønnen på grafisk trykkerarbejde er steget med 5,0 pct. fra 2018 til 2019 ifølge HK Privats lønstatistik. 

Lønnen på grafisk trykkerarbejde ifølge HK Privat’s lønstatistik steg 5,0 pct. fra 2018 til 2019 for personer, der har arbejdet i samme virksomhed og funktion i både 2018 og 2019.  Det kan man læse i HK Privat’s nyeste medlemsblad (nr. 2 2020). Det er den største lønstigning blandt HK Privat faggrupper i de grupper, hvor HK har modtaget mere end 100 indberetninger til lønstatistikken.

Hvis man ser på udviklingen i gennemsnitslønnen, og dermed også medtager personer, som har skiftet virksomhed og/eller funktion, steg gennemsnitslønnen med 5,2 pct.

Markant højere lønstigning end andre lønstatistikker
Når HK’s lønstatistik for grafisk trykkerarbejde sammenlignes med de andre lønstatistikker, der beskriver tilsvarende arbejdsområder i samme periode, er stigningstaksten i HK’s statistik markant højere.

I GRAKOMs lønstatistik for fjerde kvartal 2019 steg trykkernes løn med 1,2 pct.

I Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik steg den gennemsnitlige løn med 0,9 pct. i fjerde kvartal 2019 i forhold til fjerde kvartal året før.


”Hvis tallene står til troende, er trykkernes løn jo nærmest eksploderet. Det er helt uhørt på et område, der har stået nærmest stille”.
I artiklen i medlemsbladet siger HK’s faglige sekretær med ansvar for den grafiske branche, Carsten Frisch:

Svært at komme med forklaring på forskellen
Det er umiddelbart svært at komme med en forklaring på, hvorfor HK’s lønstatistik adskiller sig så markant fra de to andre statistikker.
Statistikkerne adskiller sig fra hinanden på en række punkter, hvor de væsentligste er oplistet nedenfor:

Arbejdsfunktionerne i de tre statistikker dækker ikke helt de samme arbejdsområder. Eksempelvis hører DTP’ere og mediegrafikere ind under arbejdsfunktionskoden i DA’s statistikker, mens i de HK’s lønstatistik hører under en anden arbejdsfunktionskode.
Dette er på trods af, at begge statistikker bygger på danske versioner af den samme internationale standard ISCO - International Standard Classification of Occupation.

GRAKOMs ugelønsstatistik har en smallere gruppe, hvori der kun indgår trykkere, trykkeriarbejde og reprotekniske medhjælpere.
De benyttede lønbegreber adskiller sig tilsvarende.

I sammenligningen af DA’s lønstatistik med HK’s lønstatistik er der benyttet det lønbegreb, der er tættest på det lønbegreb, som HK benytter.

Afhængigt af hvilke lønbegreber der benyttes i DA’s lønstatistik, svinger lønstigningen fra 0,7 pct. - hvis man benytter begrebet direkte løn - til 1,6 pct., hvis begrebet samlet månedsløn (ekskl. genetillæg) benyttes.
Umiddelbart ligger HK’s lønbegreb dog længst fra den samlede månedsløn (ekskl. genetillæg) og dermed det lønbegreb, hvor lønstigningerne er størst.
Datagrundlaget i de tre statistikker er også forskelligt.

HK’s lønstatistik bygger på et spørgeskema udsendt til HK’s medlemmer og har en svarprocent på 44 pct.
GRAKOMs lønstatistik bygger på indberetninger fra GRAKOM Arbejdsgiveres medlemmer.
DA’s Konjunkturstatistik dækker alle virksomheder i DA fællesskabet – herunder GRAKOM Arbejdsgiveres medlemmer.