GRAKOM kommer med konkrete anbefalinger til Miljøministeriet

GRAKOM har i sit høringssvar til Miljøministeriets handlingsplan for cirkulær økonomi givet en række konkrete anbefalinger samt 17 bemærkninger til initiativerne i handlingsplanen.

GRAKOM har netop afleveret et høringssvar til Miljøministeriets handlingsplan for cirkulær økonomi. Høringssvaret indeholder en række konkrete anbefalinger til at fremme dansk cirkulær økonomisk produktion samt 17 bemærkninger til en række af de initiativer, der er fremsat i handlingsplanen.

I høringssvaret skriver GRAKOM bl.a. at GRAKOMs medlemmer gennem en årrække har omstillet produktionen til cirkulær økonomi. De har sænket energiforbruget, udfaset tungmetaller og miljøskadelige kemikalier, øget genanvendelsen og skiftet til papir fra bæredygtigt skovbrug. Produkternes livscyklus er miljøoptimeret, og klimabelastningen er reduceret, og der er skabt mere energieffektive produktion, og transporten er minimeret.

I høringssvaret fokuserer GRAKOM overordnet på fire hovedindsatsområder for fremme af cirkulær økonomi og øget genanvendelse: 1. Forbrugeroplysning og reelt forbrugervalg 2. Grøn design og produktion 3. Forskning og fælles viden 4. Den offentlige sektor i front.

Se høringssvaret her.