GRAKOM hilser velkommen: Nu kan lettiske trykkerier også udregne deres klimaaftryk

Fremover kan lettiske trykkerier også måle klimaaftrykket på tryksager. Den lettiske deltagelse i foreningen ClimateCalc gør det muligt at sammenligne klimaaftryk på tværs af flere europæiske trykkerier til fordel for virksomheder, forbrugere og klimaet. GRAKOM hilser udviklingen velkommen.

I april blev den lettiske erhvervsorganisation for den grafiske branche en del af den internationale forening ClimateCalc, som kan udregne klimaaftrykket på tryksager. Foreningen udgøres af en række grafiske organisationer fra flere europæiske lande.

I GRAKOM, der er den danske grafiske branches medlem af ClimateCalc, hilser man den lettiske branche velkommen.

”Vi er glade for, at den lettiske grafiske branche nu også er blevet en del af de 11 brancheorganisationer, der i dag er en del af foreningen ClimateCalc. Siden vi i GRAKOM var med til at grundlægge idéen om et fælles beregningssystem af klimaaftrykket, er det nu blevet nemmere at måle klimaaftryk på tværs af europæiske trykkerier. Det voksende medlemstal beviser, at europæiske producenter er bevidste om deres klima- og miljøansvar” siger Thomas Torp, adm. direktør i GRAKOM.

ClimateCalc blev grundlagt på GRAKOMs initiativ, i samarbejde med andre europæiske grafiske organisationer, og i dag er foreningen blevet til en selvstændig international forening, selvom danske trykkerier stadig topper listen over antal, der anvender ClimateCalc. Sekretariatsfunktionen er fortsat placeret hos GRAKOM i Danmark.

”Noget af det vigtigste er, at et beregningssystem som ClimateCalc ikke isoleres til udelukkende at blive anvendt af danske producenter. Hvis vi vil sikre, at der er fuld transparens for forbrugerne om de grafiske produkter, er det essentielt, at vi får udbredt brugen af ClimateCalc til flere grafiske brancher i Europa. Derfor er den lettiske deltagelse endnu et stort skridt på vejen,” siger Thomas Torp.

For at sikre, at ClimateCalc er baseret på tidssvarende beregningsmodeller, inddrages relevante fageksperter fra universiteter og andre specialister, for at sikre, at ClimateCalc lever op til de nødvendige kriterier for ISO-certificeringer.