GRAKOM-Dagen aflyses

Set i lyset af de seneste udmeldinger fra myndighederne omkring forholdsregler om spredning af COVID-19, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse GRAKOM-Dagen.

GRAKOM har besluttet at aflyse GRAKOM-dagen den 20. marts, hvor der ville deltage op til 300 repræsentanter for den grafiske branche.

”Risikoen ser på nuværende tidspunkt relativt beskeden ud, men konsekvenserne af en smittespredning i den grafiske branche, vil være ganske alvorlige. Vi vurderer derfor, at det ikke er ansvarligt, at GRAKOM udsætter medlemmerne for en risiko, der kan skade virksomheder, medarbejdere og branche som helhed,” siger adm. direktør i GRAKOM, Thomas Torp og tilføjer, at GRAKOM-Dagen kommer stærkt igen til næste år.

Myndighederne har samtidig her til formiddag på et pressemøde opfordret til, at alle arrangementer med over 1000 deltagere aflyses, og at man ved arrangementer med færre deltagere overvejer smitterisikoen. Samtidig gjorde statsministeren det klart på dagens pressemøde, at der meget vel kan komme yderligere stramning af anbefalingerne og forholdsreglerne.