Grafisk tekniker-elever går nu også på skole i Valby

I januar i år startede et grundforløb for grafisk tekniker-elever på Roskilde Tekniske Skoles afdeling i Valby. Virksomheder på Sjælland kan snart forvente at blive kontaktet.

TECHCOLLEGE i Aalborg er fortsat den eneste skole i landet, der udbyder hele teknisk grafiker-uddannelsen, men i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole kan man nu også udbyde grundforløbet på Sjælland.

Det første grundforløb (GF2) på Roskilde Tekniske Skole startede i januar i år. De 10 elever, der afslutter deres grundforløb den 23. juni, befinder sig dog ikke i Roskilde, men i Valby, hvor Roskilde Tekniske Skoles nyindrettede skoleværksted ligger.

Fordelen ved at eleverne også kan tage grundforløbet på Sjælland, er at eleverne dermed er tættere på virksomhederne i Østdanmark.

Investering i udstyr
Roskilde Tekniske skole har investeret i forskelligt grafisk produktionsudstyr til brug for uddannelsesforløbet, fortæller uddannelseschef i GRAKOM, Anders Mosumgaard:

”Skolen har indrettet værkstedet som et selvstændigt lokale, men har lagt det i forbindelse med skolepraktikværkstedet for mediegrafikeruddannelsen, for at give eleverne en forståelse af hele den grafiske produktionsproces. Men det er ikke alt udstyr, skolen selv råder over, og som en del af forløbet vil eleverne skulle nogle uger til TECHCOLLEGE blandt andet for at stifte bekendtskab med offset.”

 

Anders Mosumgaard

Anders Mosumgaard fortæller videre, at GRAKOM bakker fuldt op om det nye grundforløb og, at man håber på, at det vil være med til at give et bedre geografisk match mellem interesserede elever og virksomheder.

Han fortsætter:

”Skolen i Aalborg har skabt et rigtig godt undervisningsmiljø og yder også en stor indsats som landsskole, også i forhold til det opsøgende arbejde, Men vi oplever alligevel, at der er en geografisk udfordring for nogle af de elever der starter på uddannelsen i Aalborg, hvor der kan være meget langt til de ledige praktikpladser i andre dele af landet. Det håber vi det nye grundforløb i Roskilde kan være med til at råde bod på,” siger Anders Mosumgaard og slutter af med følgende:

”Man skal ikke blive overrasket, hvis man som virksomhed bliver kontaktet af et ungt menneske der søger praktikplads som grafisk tekniker og siger han går på skolen i Roskilde. Den er god nok.”

Tag godt imod elever og lærere
Eleverne fra Roskilde Tekniske Skole er netop i gang med at prøve at finde en praktikplads til efter grundforløbet, mens andre allerede nu ønsker at indgå en ny mesterlæreaftale. Også fra Roskilde Tekniske Skole er man i gang med at planlægge virksomhedsbesøg i København og på det øvrige Sjælland, hvor alle 10 elever kommer fra.

Lærere fra Roskilde Tekniske Skole