Forlængelse af den midlertidige ordning med arbejdsfordeling

Med forlængelsen af den midlertidige ordning med arbejdsfordeling bliver ordningen mere fleksibel end den oprindelige. Den kan bl.a. bruges i hele 2021.

I slutningen af august indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om en lovbaseret midlertidig ordning med arbejdsfordeling.

Nu er der indgået en ny trepartsaftale om at forlænge den midlertidige ordning. Det betyder, at ordningen kan anvendes i alle 12 måneder i 2021. Uanset om virksomhederne har benyttet ordningen i 2020.

Aftalen er blevet mere fleksibel
Ud over forlængelsen er det også aftalt, at ordningen på nogle punkter bliver mere fleksibel. F.eks. bliver det muligt under visse betingelser at indkalde afløsere til pludseligt opstået merarbejde.

Yderligere vil ledighed for ikke-funktionærer i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling kunne placeres i timer, dog således at evt. regler i overenskomster om daglig mindstearbejdstid respekteres.

Desuden kan landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer aftale at åbne mulighed for, at virksomheder nedsætter arbejdstiden inden for de pågældende organisationers overenskomstområde med op til 80 pct. frem for de nuværende maksimale 50 pct.

Læs trepartsaftalen her.