Forebyg seksuel chikane

Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har i fællesskab udarbejdet en pjece med anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane. Se den her sammen med anbefalinger fra GRAKOM.

På baggrund af den seneste tids afdækning af en række tilfælde af seksuel chikane i forskellige brancher, foreslår GRAKOM en række tiltag, som medlemsvirksomhederne med fordel kan implementere.

”Det er ledelsens ansvar at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne, herunder også at forebygge og håndtere seksuel chikane. Det vil vi gerne understøtte og derfor har vi udarbejdet en række gode råd, der har til hensigt at forebygge seksuel chikane og krænkende adfærd,” siger GRAKOMs miljø- og klimachef, Carsten Bøg, og fortsætter:

”Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for både den enkeltes og virksomhedens effektivitet, og for trivslen i det hele taget.”

Dialog er nødvendig
Et element i vurderingen af, om der foreligger seksuel chikane er, om den person, der har været i situationen, opfatter det som krænkende, og derfor er dialog nødvendig, mener Carsten Bøg:

”Det individuelle forhold gør det særligt relevant at have en dialog med medarbejderne, så det sikres, at ingen krænkes, men så man ikke risikerer at begrænse det sjove og kærlige, som alle medarbejderne sætter pris på.”

Forebyggelse og håndtering
GRAKOM foreslår følgende otte tiltag med henblik på at forebygge og håndtere eventuelle sager om seksuel chikane i de enkelte virksomheder:

  1. At ledelsen overordnet kommunikerer, at seksuel chikane uacceptabelt og ikke vil blive tolereret.
  2. At ledelsens kommunikation af ovenstående fremgår af en personalepolitik/kodeks. Her bør det desuden konkretiseres, hvordan virksomheden konkret ønsker at fremme et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø og, hvilke forventninger der er til at medarbejderen selv tager et ansvar for at bidrage til dette.
  3. At det fremgår af en personalepolitik/kodeks, hvordan den enkelte medarbejder kan henvende sig, hvis de oplever krænkende adfærd, og hvordan virksomheden vil håndtere det.
  4. At inddrage medarbejderne generelt i en dialog om, hvordan ledelse og medarbejdere i fællesskab kan bekæmpe seksuel chikane.
  5. At inddrage disse forhold i samarbejds-/arbejdsmiljøudvalg, hvor sådanne findes.
  6. At nedskrive/revidere politikker vedr. forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.
  7. At indføre spørgsmål om krænkende adfærd/seksuel chikane i APV’erne og i det løbende arbejdsmiljøarbejde.
  8. At søge assistance til uddannelse, facilitering eller undersøgelse vedr. seksuel chikane i det omfang det vurderes at være relevant at styrke viden om dette i virksomheden.

Øvrige redskaber
Der findes endvidere anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane i denne pjece, som i fællesskab er udarbejdet af Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter. De har endvidere udarbejdet et sæt dialogkort, der kan facilitere en åben deling af tanker og følelser om konkrete, virkelighedsnære situationer. Dialogkortene findes her.

Konkret rådgivning
GRAKOM tilbyder endvidere konkret rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af politik, APV og ledelsesværktøjer til løbende opfølgning. Kontakt GRAKOM på 63 12 70 00 eller skriv til grakom@grakom.dk.