Folketinget styrker hjælpepakkerne

I weekenden blev Folketinget enige om at styrke hjælpepakkerne til dansk erhvervsliv. Således er der sket ændringer i de to ordninger Kompensation for virksomheders faste udgifter og Kompensation for selvstændige og freelancere. Samtidig sættes nye initiativer vedrørende likviditet i gang.

Folketingets beslutning om at udvide hjælpepakkerne, betyder, at flere virksomheder får mulighed for at få økonomisk hjælp. Nedenfor kan du få et overblik over ændringerne og læse om tiltaget, som skal øge små og mellemstore virksomheders likviditet.

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Ordningen forlænges: Ordningen for virksomheders faste omkostninger forlænges med en måned (dvs. med perioden fra 9. juni til og med 8. juli). Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli. Virksomheder skal dermed søge to gange.

Øget adgang: Adgangen til ordningen ændres, så virksomheder fremover som minimum skal have en omsætningsnedgang på 35-60 pct. for at få blive kompenseret med 25 pct. af deres faste omkostninger. Tidligere var grænserne 40-60 pct. De øvrige trin ændres ikke.
Andelen af de faste omkostninger, der kompenseres, vil fremover være følgende:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Det har også været forudsat, at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger på 25.000 kr. i perioden (tre måneder) for at kunne få kompensation. Denne grænse nedsættes til 12.500 kr. for at kunne få kompensation.

Virksomheder med underskud: Virksomheder med underskud, som på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere end nødvendigt, vil der blive taget hånd om. Virksomheder - der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 og derfor reduceres i kompensation – vil fremover kunne anvende en anden referenceperiode end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse.

Kompensation for selvstændige og freelancere

Ordningen forlænges: Den midlertidige kompensationsordning til selvstændige og freelancere forlænges med en måned, så ordningen er gældende fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.

Ordningen udvides: Målgruppen for ordningen udvides samtidig, så selvstændige med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om støtte i kompensationsordningen.

Kompensationsgraden øges: Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere øges til 90 pct. af omsætnings- eller B-indkomsttabet fra de tidligere 75 pct.

Mere likviditet til små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal 2019, kan ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

Myndighederne forventer, at virksomhederne kan anmode om udbetaling af beløbet fra 4. maj til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Visse virksomheder vil ikke kunne benytte sig af låneordningen. Dette gælder blandt andet virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation.

Få det fulde overblik på virksomhedsguiden.dk

På virksomhedsguiden.dk kan man få et overblik over de mange hjælpepakker, der generelt omhandler dansk erhvervsliv. Her kan man også få svar på mere specifikke spørgsmål og søge ordningerne. I skrivende stund er teksten vedrørende de seneste ændringer i hjælpepakkerne under opdatering, så den kommer til at afspejle de seneste ændringer.

For medier og arrangører af større arrangementer er der særlige hjælpeordninger. Dem kan du læse om på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.