EGIN-konferencen 2019: Styrker samarbejdet

Den årlige EGIN konference blev i år afholdt i København, hvor HK lagde lokaler til. EGIN er et netværk for europæiske uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer inden for medie- og kommunikationsområdet, og Grakom er godt tilfreds med resultatet.

 

EGIN’s formål er på den ene side at udveksle information og erfaringer om udviklingen i de forskellige lande og understøtte arbejdet med at udvikle uddannelserne også nationalt og på den anden side at give uddannelsesinstitutionerne mulighed for at deltage i konkrete internationale udviklingsprojekter.

Grakoms uddannelsespolitiske chef Anders Mosumgaard er formand for EGIN, og han var meget tilfreds med årets konference:

”Et af formålene med at holde konferencen i København i år var at få præsenteret nogle af de tanker, vi både branche- og uddannelsesmæssigt har i Danmark og diskutere dem med fagfolk fra de andre lande. Samtidig ville vi gerne forsøge at sætte mere fokus på perspektiverne i det internationale samarbejde, som i de senere år har været lidt udfordret på skolerne. Og jeg synes vi lykkedes med begge dele.”

Til årets konference i København var der 30 deltagere fra ni forskellige lande med, og der var status på igangværende projekter, forskellige oplæg og workshop-diskussioner undervejs. Grakom bidrag blandt andet med et oplæg om branchens situation i Danmark og en status på de grafiske grunduddannelser i Danmark. Både Undervisningsministeriet, TECHCOLLEGE, Syddansk Erhvervsskole og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) var aktive deltagere på konferencen.

Det oplæg, der gav mest inspiration og anledning til drøftelser, holdt programkoordinator Karsten Vestergaard fra DMJX, som under overskriften ”Coded design and the everlearning designer” satte ord og begreber på udvikling og undervisning inden for ”coded design” og ”interactive media design” som er områder, hvor der også arbejdes på at etablere uddannelser i de øvrige europæiske lande.