Det er dyrt at skifte generation

Mellem 20.00 og 30.000 danske virksomheder står i de kommende 10 år over for et generationsskifte. Det er en mindre bombe under erhvervslivet, konkluderer en rapport, for ejer- eller direktørskifte får ofte bundlinjen til at bløde. Især når den nye leder findes i familien.

 

Det lyder umiddelbart simpelt: En direktør eller ejer lader sin virksomhed gå videre, nye hænder tager over, og forretningen fortsætter som vanligt. Måske sker der oven i købet en opblomstring, når nye ideer og ny inspiration fylder hjørnekontoret. Men virkeligheden er desværre en anden. »Vi ser desværre ofte, at det går galt, når en virksomhed skifter hænder. Den eksisterende leder eller ejer bærer jo kulturen i virksomheden og ofte også netværket. Og begge dele forsvinder fra den ene dag til den anden,« siger Ivan Tyrsted, der er direktør for Tyrsted Management.


Rapport: Eksterne direktører klarer sig bedst

Han bakkes op af rapporten Ejerledelse i Danmark fra 2016, der har set på netop ejer- og ledelsesskifte i erhvervslivet.

»Generationsskiftet og den tilhørende virksomhedsoverdragelse er uden tvivl en af de største erhvervsmæssige udfordringer, Danmark står overfor de næste årtier. Vi har dokumenteret, at mellem 20.000 og 30.000 virksomheder står over for et generationsskifte i løbet af de næste ti år,« siger Morten Bennedsen, der er ekstern forsker på Copenhagen Business School og en af forfatterne bag rapporten. Rapporten viser, at overskudsgraden i en virksomhed i gennemsnit falder, når den skifter direktør eller ejer. Mest mærkbart er faldet, når skiftet sker internt i en familie.

»Udefrakommende direktører klarer sig bedre end dem, der er valgt inden for familien. Når vi sammenligner forskelle i overskudsgrad før og efter skiftet mellem direktørskifter inden for og uden for familien, medfører de sidstnævnte et markant bedre resultat,« siger Morten Bennedsen. Ivan Tyrsted har et bud på, hvorfor direktører fra samme familie kan have sværere ved at få succes:

»Det største problem er ofte, at de ikke får nogle nye eksterne kræfter ind i virksomheden. De har en tendens til at hænge fast i gamle mønstre. Det kan være sværere at se på virksomheden objektivt, når det er en familievirksomhed.«


Søg professionel hjælp

Ivan Tyrsted har set mange virksomheder tage for let på overdragelsen, og derfor råder han klart til, at man søger professionel hjælp inden et generationsskifte. »En del virksomheder søger hjælp inden selve overtagelsen. Det er fx hjælp til prissætningen. Hvor meget er virksomheden værd? Det kan også være skattemæssige udfordringer, man søger hjælp til.« Til gengæld får kun få virksomheder hjælp til perioden efter skiftet.

»Der er jo alle de bløde elementer i et ejer- eller direktørskifte. Det er meget sværere, end man regner med. Den nye leder står over for et valg: Skal vi fortsætte, som vi har gjort? Eller skal vi tage noget nyt ind? Der er et vindue for at gentænke virksomheden, men det er der, jeg ofte tror, det går galt.«


Grakom tilbyder rabat

Brancheforeningen Grakom mærker også problemstillingen. Blandt Grakoms medlemmer vil 17 pct. af virksomhedsrepræsentanterne være fyldt 65 år i løbet af 2018.

»Igennem årene har vi fået en del henvendelser fra virksomhedsejere, der gerne vil sælge deres virksomhed videre. Men de har været i tvivl om, hvad prisen på deres virksomhed reelt var, og nogle har været i tvivl om, hvordan de skulle finde en køber til virksomheden,« siger afdelingschef Michael Brochmann fra Grakom. Ser man på aldersfordelingen af virksomhedsrepræsentanter blandt Grakoms medlemmer, tegner der sig et billede af, at mange snart står over for et generationsskifte. 17 pct. vil være fyldt 65 i løbet af i år.

»Vi skønner, at omkring hver 10. af vores medlemsvirksomheder skal skifte generation i ledelse eller ejerskab inden for de næste fem år. Så det er absolut en aktuel problemstilling for mange virksomheder,« siger Michael Brochmann. Derfor har Grakom indgået en rabat- ordning med match-online.dk.

»Hos match-online.dk kan vores medlemmer nu både få hjælp til at værdisætte virksomheden og til at finde potentielle købere, via en online platform. Derudover har match-online.dk erfaring med, hvilke typiske udfordringer man møder under et salg af en virksomhed,« siger Michael Brochmann.

Netop nu er Syddansk Universitet med en række samarbejdspartnere i færd med at gennemføre et projekt om ledelses- og ejerskifte i små og mellemstore virksomheder. Ivan Tyrsted er specialkonsulent på projektet.

»Når vi er færdige med det her projekt, så vil vi lave en konference om erfaringerne. Vi mener, der er en blind vinkel på det her område, så der er behov for at lære, hvordan et generationsskifte kan foregå bedst muligt,« siger Ivan Tyrsted.

Erfaringerne vil desuden komme Grakoms medlemmer til gode:

»Vi planlægger naturligvis at omsætte det her til en række medlemsmøder. Vi ved, at mange af vores medlemmer står over for et generationsskifte i de kommende år, så vi har brug for at få fordelt så meget viden på området, som vi kan,« slutter Michael Brochmann.


Illustration: Helle Scheffmann