Covid-19: Endelig afregning af kompensationsordning

Erhvervsstyrelsen har sat tidspunkt på, hvornår den endelige indberetning for kompensationsordningerne fra foråret 2020 skal afleveres.

De forskellige offentlige kompensationsordninger, der har hjulpet virksomheder, selvstændige og freelancere gennem flere perioder med Covid-19-restriktioner, går nu ind slutfasen.

Det betyder, at Erhvervsstyrelsen har sat dato på, hvornår man skal indberette dokumentation på de faktiske omkostninger og tab, så man kan afklare om det korrekte beløb er udbetalt. Dermed finder virksomhederne også ud af om, man eventuelt skal tilbagebetale kompensation eller have mere kompensation udbetalt.

Endelig indberetning er 31. maj 2021
Virksomheder, der har modtaget kompensation i foråret/sommeren 2020, skal indberette de endelige tal senest den 31. maj 2021 på virk.dk, men Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at man går i gang med det samme, da det kan tage tid at finde dokumentationen frem.

Fra Erhvervsstyrelsen lyder det, at jo tidligere virksomhederne går i gang, jo bedre mulighed har styrelsen for at vejlede undervejs og besvare spørgsmål. Vejledning foregår via hotline på Virksomhedsguiden og videoguides på Virk.dk.

Kompensation har været baseret på et skøn
Udbetalingen af kompensation har hidtil været baseret på virksomhedens skøn i den oprindelige ansøgning. Formålet med slutafregningen er at sikre, at kompensationen svarer til det, som virksomheden reelt er berettiget til.

Slutafregningen vil forløbe forskelligt for virksomhederne. Baggrunden er, at der er stor forskel på, hvordan virksomhederne har klaret sig gennem restriktionsperioderne. I alt skal Erhvervsstyrelsen behandle 131.500 slutafregninger fra forskellige brancher og typer af virksomheder.

Til at gøre processen så effektiv som muligt har Erhvervsstyrelsen udviklet nye IT-løsninger. Blandt andet er flest mulige felter udfyldt på forhånd af myndighederne, som man kender det fra sin årsopgørelse.

Fakta
Virksomheder, selvstændige og freelancere får besked direkte i deres Digital Post om slutafregning.

Senest 31. maj 2021 skal virksomheder indberette dokumentation for udbetalt kompensation fra følgende ordninger i de angivne perioder:

  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020
  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

Kompensation udbetalt efter ovenstående perioder slutafregnes på et senere tidspunkt.

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

Se faktaark om slutafregning her.