Corona rammer også fotografer

Mange små selvstændige fotografer bliver ramt af lukninger af skoler, storcentre etc. Regeringen har dog netop indført nogle tiltag, der kan hjælpe små selvstændige og for GRAKOM medlemmer er der juridisk bistand.

Mange selvstændige fotografer er blevet ramt af lukninger af skoler, storcentre, restauranter og af, at der er blevet indført forsamlingsforbud for mere end 10 personer i det offentlige rum.

I alt vurderer Dansk Fotografisk forening (dff), at ”tusindvis af” selvstændige fotografer landet over rammes af regeringens anbefalinger og påbud.

”Skolefotograferne kan ikke arbejde, portrætfotografer må lukke butikken og reklamefotografer ikke kan komme ud til kunderne. Boligfotograferne bliver afvist hos hussælgerne, erhvervsfotograferne kan ikke kører ud til deres virksomhedskunder og modefotograferne kan kun arbejde i små grupper,” lyder det i ddf’s pressemeddelelse.

Konfirmationer og bryllupper udskydes
Især portrætfotografer har tæt kontakt med kunderne, og lige nu, hvor det er sæson for konfirmationer og bryllupper rammes disse fotografer ekstra hårdt.

Men mange af dff’s medlemmer bliver ramt, fordi de for en stor dels vedkommende er enkeltmandsvirksomheder eller små selvstændige virksomheder, hvor de faste driftsomkostninger som husleje, lønninger, forsikringer er de samme uanset om forretninger er åben eller lukket.

Derfor bør regeringens tiltag for kompensation også gælde alle fotografiske virksomheder og freelance fotografer, skriver dff.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere
Samme dag som dff sendte sin pressemeddelelse ud, kom en regeringsudmelding om, at der indføres en kompensationsordning for små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af Coronavirus.

Statens kompensation udgør 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationen gælder maksimalt i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

For at gå ind under ordningen, må der ikke være mere end 10 fuldtidsansatte. Og omsætningen skal tidligere have været over 15.000 kr. pr. måned i snit.

Regeringen har også lanceret en ordning om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. 

Juridisk hjælp og løbende opdateringer
Få et overblik over de økonomiske hjælpepakker her. De opdateres løbende, som der meldes nyt ud.

Husk at fotografer – og andre virksomheder – der er medlemmer af GRAKOM kan få juridisk rådgivning fra GRAKOMs jurister. Kontaktoplysninger findes her.

Man kan også finde en juridisk vejledning hos GRAKOM. Den er her og bliver også løbende opdateret.