Automatisk udbetaling af midlertidigt løntilskud for elever

Virksomheder skal ikke søge om midlertidigt løntilskud for erhvervsuddannelseselever. Det bliver betalt direkte til virksomhedens NemKonto.

Trepartsaftalen fra maj om elever og praktikpladser betyder blandt andet, at virksomheder fra 1. maj til 31. december 2020 får et midlertidigt løntilskud for deres erhvervsuddannelseselever.

Løntilskuddet er på 75 pct af elevlønnen for uddannelsesaftaler der allerede var i gang før 1. maj 2020, og for uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, er der et løntilskud på 90 pct. af elevlønnen for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler. For korte uddannelsesaftaler med nye elever der indgås efter 1. maj 2020 ydes et tilskud på 45 pct. af elevlønnen.

Det er netop blevet afklaret, at det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til virksomhedens NemKonto. Så virksomheden skal ikke søge om det. Det forventes at løntilskuddet udbetales første gang i september 2020, hvor virksomheden vil få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

Man kan dog ikke få løntilskud for elever, hvis man modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode.

Man kan læse mere om ordningen og beregningen af løntilskuddet her.