Arbejdstilsynets besøg kan koste dyrt

Grakom har fået flere henvendelser fra medlemmer, der har fået varslet besøg af Arbejdstilsynet. Det kan hurtigt betale sig at købe rådgivning gennem Grakom, inden Arbejdstilsynet svinger hammeren.

Af Carsten Bøg, miljøchef, Grakom

Der er mange gode grunde til løbende at sikre sig, at arbejdsmiljøet i virksomheden er i orden. En af disse kunne være at gå lidt mere systematisk til værks, end tiden tillader i det daglige - kombineret med en god forberedelse før Arbejdstilsynet kommer på besøg. 

Nogle af de forhold, som det må forventes, at Arbejdstilsynet vil fokusere særligt på, er de nye CLP-regler og det psykiske arbejdsmiljø. Andre forhold, som Grakom har erfaring med er bl.a.:

  • Arbejdsmiljøorganisationens størrelse, sammensætning og antal medlemmer
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse og supplerende uddannelse
  • Øvrige uddannelseskrav
  • Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Diverse maskinmanualer og risikovurderinger i øvrigt
  • De årlige sikkerhedseftersyn af teknisk hjælpeudstyr som løftevogne, porte, stiger, pallereoler osv.
  • Arbejdspladsvurderinger, herunder rådgivning til form, gennemførelse og handlingsplaner
  • Vurderinger af kemikalier, værnemidler, støjmålinger, intern færdsel osv.
  • Indretning af produktion

Såfremt Arbejdstilsynet afgiver påbud med eventuelle følgepåbud om brug af autoriseret ekstern rådgiver eller krav om bøde, kan en forbyggende mindre udgift til en arbejdsmiljørådgiver være givet godt ud. Erfaringsmæssigt begynder bøderne for forseelser, hvor en maskine ikke opfylder reglerne om maskinsikkerhed ved 25.000 kroner, hvor udgifterne til et påbud om at anvende ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver typisk ligger på 15.000 og 25.000.

Grakom’s arbejdsmiljørådgivere tilbyder alle medlemmer et besøg, hvor virksomhedens arbejdsmiljø gennemgås. I forbindelse med besøget vil medlemmet få udarbejdet rapport, der indeholder en status på overholdelse af formelle og materielle arbejdsmiljøregler med tilhørende konkrete anvisninger på, hvorledes eventuller manglende efterlevelse kan bringes i orden. Grakoms konsulenter står ligeledes til rådighed ved virksomhedens arbejde med de handlingsplaner, der måtte blive resultatet af undersøgelsen.

Kontakt Miljøkonsulent Jan Stormer (29260125/jas@grakom.dk) eller Afdelingschef Carsten Bøg (20123413/cb@grakom.dk) i Grakoms miljøafdeling og hør nærmere om ovenstående.