Ændringer i overenskomsternes satser pr. 1. marts 2021

Den 1. marts 2021 ændres en række satser i GRAKOMs overenskomster. Ændringerne vedrører fritvalgslønkonto, mindsteløn og tillæg m.m.

Den 1. marts sker der en række ændringer i GRAKOMs overenskomster. 

Fritvalgslønkontoen
På GRAKOM’s tre overenskomster (den grafiske overenskomst, digitalprint- og serigrafoverenskomsten og funktionæroverenskomsten) stiger bidraget til fritvalgslønkontoen med 1 %. Bidraget til fritvalgslønkontoen udgør pr. 1. marts 2021 6,0 pct. af den ferieberettigede løn, hvortil kommer 20 øre pr. præsteret arbejdstime på funktionæroverenskomsten.

Mindsteløn
Mindstelønnen på den grafiske overenskomst samt digitalprint- og serigrafoverenskomsten stiger pr. 1. marts 2021. Hvis medarbejdernes løn ligger over mindstelønnen, er der intet krav om, at deres løn forhøjes svarende til stigningen i mindstelønnen. Reguleringen omfatter også mindstelønnen til elever.

Tillæg
Arbejdstidsreglerne i den grafiske overenskomst samt digitalprint- og serigrafoverenskomsten indeholder en række tillæg m.m. Satserne for disse reguleres også pr. 1. marts 2021.

GRAKOM anbefaler
Det anbefales at virksomhederne gennemgår medarbejdernes lønninger, tillæg m.m. og kontrollerer, at beløbene også er korrekte efter 1. marts 2021, så man undgår at blive mødt med et efterbetalingskrav. Bemærk, at satsændringerne har virkning fra den lønningsperiode, hvori den 1. marts indgår.