Sygdom

På webinaret vil vi gennemgå, hvad der er sygdom, og hvad der ikke er sygdom. Herunder vil vi komme ind på lægebesøg mv.

Endvidere vil vi gennemgå betalingen under sygdom til timelønnede og funktionærer sammen med mulighederne for at søge om refusion af sygedagpenge og øvrige refusionsmuligheder.

Derudover vil vi give en kort gennemgang af reglerne om sygdom og opsigelse.

Undervisere
Advokat (L) Peter Balle & Advokat (L) Niels Johannesen

Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3