Netværksmøde: Regulering af engangsprodukter af plast

Netværksmøderne i GRAKOMs emballagenetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor kvalitet, miljø og fødevare. Vi drøfter både hvad der sker i branchen og i markedet samt ny lovgivning. Vi behandler det på både virksomheds- og produktniveau, og vi har altid fokus på et særligt tema.

Emnet for årets første møde er den kommende EU-regulering af engangsprodukter af plast. Hvad kommer der til at ske, hvilken effekt og konsekvenser vil disse reguleringer have i praksis, og hvad er egentlig definition på et engangsprodukt? Helle Antvorskov fra Miljøstyrelsen kommer og gør os klogere på nogle af disse spørgsmål og fortæller om Miljøstyrelsens rolle i implementeringen af engangsplastdirektivet i Danmark, hvor de leverer faglige input til Miljø- og Fødevareministeriet. Helle vil komme ind på forskellige aspekter af emnet, herunder hvad man ved på nuværende tidspunkt, hvilke problemstillinger der er i implementeringen, samt hvad vi endnu ikke ved.

Program

Kl. 9.30  Kort intro fra Carsten om dagens emne – regulering af engangsprodukter af plast
Kl. 10.00  Helle Antvorskov fra Miljøstyrelsen præsenterer os for den igangværende proces om implementeringen af engangsplastdirektivet i Danmark – Hvad ved vi, hvad er i proces – efter Helles præsentation lægges op til en drøftelse af konsekvenser og muligheder  
Kl. 11.30  Nyt omkring bordet og næste møde
Kl. 12.00  Frokost

Kort om netværket

Netværket er med til at beslutte mødeemnerne, og som deltager får I en adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos GRAKOM, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står GRAKOMs miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål over telefonen.

Møderække i 2020

25.02.2020 // Regulering af engangsprodukter af plast
19.05.2020 // Emne endnu ikke fastlagt
25.08.2020 // Emne endnu ikke fastlagt
24.11.2020 // Emne endnu ikke fuldt fastlagt – dog evt. præsentation fra COWI med resultater af undersøgelse vedr. forbud mod engangsplastprodukter