Grundlæggende lederuddannelse

I samarbejde med LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder GRAKOM den grundlæggende lederuddannelse, der er en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), som er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse.

Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på 12 kursusdage fordelt over godt seks måneder og kan anvendes af såvel kommende, nyudnævnte som erfarne ledere, som ikke tidligere har fået en lederuddannelse.

Da uddannelsen er offentligt støttet, skal du kun betale et mindre deltagergebyr, hvis din uddannelsesmæssige baggrund ikke overstiger en erhvervsuddannelse.

Mål

Det er målet med uddannelsen, at du får indsigt i og viden om følgende emner:

 • Bliv mere bevidst om ledelse
 • Hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder?
 • Hvad er "rigtig" lederstil og "rigtige" ledelsesmetoder i forskellige situationer?
 • Hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering?
 • Personlig planlægning - få styr på din egen tid
 • De grundlæggende ledelsesværktøjer

Struktur og indhold

Der veksles mellem korte uddannelsesforløb af to dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i dit job og i medie- og kommunikationsbranchen. Under uddannelsen arbejder vi med:

 • Ledelse og samarbejde
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Situationsbestemt ledelse
 • Vanskelige samtaler
 • Forandringsledelse
 • Internt salg og service

Læs mere om modulerne.

Tid & sted

6 moduler. Opstart afhænger af efterspørgslen, da det kræver min. 15 kursister til et hold.
Dag 1: kl. 10.00-17.00 // Dag 2: kl. 8.00-15.30
GRAKOM, Helgavej 26, 5230 Odense M

Økonomi

Pris for alle 12 kursusdage er ca. 2.400 kr. Hvis din uddannelse overstiger en erhvervsuddannelse, er prisen ca. 7.000 kr. Prisen er inkl. kursusmateriale. Frokost kan tilkøbes. Der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse og tilskud til transport, kost og logi, hvis din uddannelsesmæssige baggrund i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse.

Interesseret i at deltage?

Hvis du er interesseret i at deltage på den grundlæggende lederuddannelse, kan du kontakte Marie Raun Knudsen på tlf. 40 90 91 10.