Emballagenetværk: Fødevarekontaktmaterialer og genbrug, ny farvelovgivning fra EU og GMP-guide for emballageproduktion

Et netværk særligt rettet mod producenter af emballage og kartonnage

Grakom vil gerne invitere til det første møde i emballagenetværket. Mødet bliver holdt onsdag den 22. august kl. 9.30-12.30 hos Grakom i Odense.

På mødet vil vi gennemgå følgende temaer:

  • Ny EU-lovgivning om farver til produktion af fødevarekontaktmaterialer
  • Genbrugskarton ved produktion af fødevarekontaktmaterialer // Status og hvad gør myndighederne egentlig
  • GMP-guide for emballageproducenter // Når nu en sådan guide findes for både farve og papirleverandører, er det så ikke relevant for emballageproducenter?
  • Miljø- og energiforhold for tryksubstrater ved emballageproduktion // Introduktion og drøftelse af væsentlige og målbare parametre – herunder energiregnskab for virksomhed og produkt samt ”mærker” som PEFC og FSC
  • Relevante emner fra deltagerne // Deltagerne byder ind med, hvilke emner der ønskes, og Grakom forbereder til dagen
  • Netværksdrøftelse & sandwich

 

Møderække i 2018
1. møde // 22.08.2018 // Fødevarekontaktmaterialer og genbrug, ny farvelovgivning fra EU og GMP-guide for emballageproduktion

Kort om netværket
Det første møde er gratis at deltage i – vælger virksomheden at fortsætte, vil prisen være 6.500 kr. årligt pr. virksomhed. Virksomheden vælger selv, hvor mange og hvilke medarbejdere der deltager på de enkelte møder. Det er muligt at deltage i netværket selv om virksomheden ikke er medlem af Grakom

Netværket er med til at beslutte mødeemnerne, og deltagerne får adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos Grakom, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står Grakoms miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål.

 

Læs mere om netværket